Kereső

Mit keressen?

Hol keresse?

Blog - részletek

Nyerjen az El Camino című könyvvel a Tesco áruházakban!
2012-06-04 15:56:02

 A promóciós játék szervezője a Jaffa Kiadó és Kereskedelmi Kft. (1061 Budapest, Király u. 16., a továbbiakban: Kiadó).

A promóciós játék szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a Kiadó által a TESCO hipermarketek vásárlói számára – Sándor Anikó: El Camino című könyv megvásárlásával kapcsolatban – meghirdetett promóciós játékára vonatkozik, az itt leírt feltételekkel.

 1. A játékban való részvétel feltételei

A promóciós játékban részt vehet minden természetes személy, aki a játék időtartama alatt bármelyik magyarországi Tesco hipermarketben megvásárolja Sándor Anikó: El Camino című könyvét.

A nyereményjátékba történő részvételhez a következő adatokat kell e-mailben a nyeremenyjatek@jaffa.hu címre elküldeni:

 

•        a vásárlás helyét (melyik Tesco hipermarketben vásárolt)

•        a vásárlás idejét

•        a vásárláskor kapott nyugtán feltüntetett 9 jegyű AP kódot

 

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: Tesco El Camino játék

Az e-mail szövegében kérjük megadni a jelentkező nevét, lakcímét és munkaidőben elérhető közvetlen telefonszámát.

A játékra történő jelentkezés kizárólag a fentiek együttes teljesülése esetén érvényes.

Egy AP kód csak egyszer vesz részt a sorsolásban, függetlenül attól, hogy a vásárló ugyanazon a blokkon hány darab könyvet vásárolt. Ezért, amennyiben egy vásárló több könyvet vásárol a játék időtartama alatt, és többszörös eséllyel kíván indulni a sorsoláson, úgy több jelentkezést kell küldenie (különböző AP kódú nyugtákkal).

A játékban NEM vehetnek részt:

•        a Kiadó tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

•        egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (Happy Business Services Zrt., és TESCO-Global Áruházak Zrt.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A játék időtartama

A promóciós játék 2012. június 8-átől 2012. június 21-éig tart, ebben részt venni ezen időtartam alatti vásárlások nyugtáival lehet.

 

Beküldési határidő: 2012. június 22-én 24 óra.

A játék időtartamának kezdete (2012. június 8.) előtti dátumú nyugta, illetve a beküldési határidő (2012. június 22-én 24 óra) után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

3. A promóciós játék nyereményei

2 db Osprey Talon 44 ultrakönnyű túrahátizsák

 

4. Egyéb feltételek

A nyeremények másra nem átruházhatók és készpénzre nem átválthatók.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyerteseket – a fenti feltételek szerint – érvényesen jelentkezők közül 2012. július 6-án a Jaffa Kiadó irodájában sorsolják ki. A sorsolásról hivatalos jegyzőkönyv készül. A nyertesek nevét és lakcíméből a település nevét a Kiadó a honlapján a sorsolást követően 1 hónapig nyilvánosságra hozza.

A személyes adatokat harmadik személy számára a Jaffa Kiadó nem adja ki, azokat e játékon kívül más célra nem használja fel, a játékra jelentkezők e-mailjeit, az azokban szereplő személyes adatokat kizárólag a nyeremények átvételi határidejéig (2012. augusztus 31-éig) tárolja, utána megsemmisíti.

 A jelentkező a promóciós játékra való jelentkezésével automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot. 

 

5. Nyertesek értesítése

 

A nyerteseket e-mail útján értesítjük (azon az e-mail címen, ahonnan a jelentkezést küldte), a sorsolást követő 3 munkanapon belül.

 

6. A nyeremények átvétele

 

A nyereményeket a nyertesek a Jaffa Kiadó irodájában (1061 Budapest, Király utca 16.) személyesen, vagy postai utánvéttel vehetik át az értesítést követően, legkésőbb 2012. augusztus 31-éig.

 

A nyeremény átvételéhez szükséges a nyereményről értesítő e-mail, valamint a vásárlást igazoló, a beküldöttel azonos AP számú nyugta bemutatása. Ezek hiányában a Kiadónak nem áll módjában kiadni a nyereményt. 

 

7. Felelősség kizárás 

 

A játékra való jelentkezés hiányosságáért, a benne szereplő adatok hibáiért, stb. a Kiadó nem vállal felelősséget. A jelentkező az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a jelentkezés során (vagy azt követően) a Kiadónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a jelentkezőt terheli.

A Kiadó kizárja továbbá a felelősségét minden, az e-mailek kézbesítésével kapcsolatos probléma (internet és/vagy e-mailszolgáltatók hibái, szolgáltatás kimaradás stb.) esetében.

 

Budapest, 2012. június 4.

 

 


Vissza!

Paleolit táplálkozás