Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékek Menü

Játékszabályzat Instagram

A “Nyerd meg Emily Ratajkowski könyvét és a nyári The Body Shop ajándékcsomagot” Instagram nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 2022. 06. 20.

 

1. A játék és a szervező Jelen szabályzat Jaffa kiadó Kft. továbbiakban: Szervező által kezelt karbantartott  https://www.instagram.com/jaffakiado/ Instagram oldalán futó játékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2022. 06. 20. - 2022. 06. 27. 24:00

Sorsolás: 2022.06.28.

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 10 órán belül.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a https://www.instagram.com/jaffakiado/ oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia, azaz:

•   Kövesse a https://www.instagram.com/jaffakiado/ és a https://www.instagram.com/thebodyshophungary/ oldalakat

•   A játék végén a kommentelők közül kerül kisorsolásra 1 szerencsés nyertes, aki játékban elhangzott kérdésre kommentben válaszol

 

4. Nyeremények, nyertesek

•   A Játék során az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

•   The Body Shop termékcsomag és Emily Ratajkowsy Testem c. könyve

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertesek neveit a Jaffa kiadó instagram oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül.

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:

•   a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

•   az értesítő levélre 5 naptári napon belül nem válaszol;

•   bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

•   egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

•   egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

•   jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Instagram üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

 

6. Nyeremények kézbesítése

A nyereményt a nyertes által megadott postacímre kézbesítjük 10 napon belül.

A nyereményt csak magyarországi postacímre tudjuk postázni.

 

7. Adatkezelés és adatvédelem

7.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelenszabályzatban részletezett célra használjuk.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58197/2012. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Játék résztvevőinek adatait a Jaffa Kiadó Kft. a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

 

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

· hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím,telefonszám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja.

 

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

Budapest, 2022. 06. 07.

2022. 06. 20. 11:30:18
A “Nyerd meg Emily Ratajkowski könyvét és a nyári The Body Shop ajándékcsomagot” Instagram nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 2022. 06. 20.